مرکز پزشکی و زیبایی اریسا

بستن

خدمات

prp فیلر

prp فیلر


تبدیل پلاسمای غنی از پلاکت به ژل طبیعی جهت پر کردن خطوط عمقی مانند خط اخم، خط خنده و پر کردن پشت دست هاو ایجاد برجستگی روی گونه ها را پی آر پی فیلر گویند.این ژل که حاوی پلاکت های خود شخص میباشد هیچگونه عارضه ای به دنبال تزریق نخواهد داشت و نتایج آن بر روی خطوط عمیق بسیار چشمگیر تر از خود پی آر پی به تنهایی می باشد. پی آر پی فیلر هیچگاه نتایج پر کنندگی ژل های صنعتی را نخواهد داشت اما چون با هزینه خیلی کمتر ودر حجم بسیار بالاتر استفاده میشود و همچنین فاقد هر گونه عارضه ای برای شخص است توصیه بیشتری بر آن صورت میگیرد در پی آر پی فیلر نتایج بسیار طبیعی تر می باشد و بعد 2 الی 3 نوبت تزریق پی آر پی فیلر حدودا 25 تا 30 درصد از آن در محل تزریق باقی میماند که ظاهری بسیار نرمال تر و زیباتر از ژل های مصنوعی ایجاد می کند