مرکز پزشکی و زیبایی اریسا

بستن

خدمات

مراقبت‌های پوستی

مراقبت‌های پوستی


روشی به منظور هر چه بهتر شدن کیفیت پوست از جمله برداشتن لایه های شاخی پوست، با کمک دستگاه میکرودرم ابرژن. استفاده از بهترین تمیز کننده ها و کرم ها و ماسکهای التیام بخش، پولاریزه کردن پوست و اکسیژن رسانی و فراهم آوردن پوستی با کیفیت و با قابلیت جذب بیشتر کرمها و مکملهای پوستی، افزایش ظرفیت جذب رطوبت پوست و درنهایت بهبود معنادار و کیفی پوستی در هر جلسه از SkinCare.